آندرآ جوزف

هیچ عشق دیگری مانند دست یک تصویرگر و قلم آن وجود ندارد.این دو هر روز ساعت های جدایی ناپذیری را با هم می گذرانند و هنگامی که با هم نیستند دست، سال ها برای برداشتن و گرفتن این قلم باریک و زیبا صبر می کند . دست آندرا جوزف به خوبی این احساس را درک می کند ، این دست و قلم برای سال ها به یکدیگر متعهد شده اند و اکنون برای خلق یک تند باد، عهد خود را دوباره تجدید می کنند .

 

Cheeko 795
مصطفی روستا
mostafa.rousta@yahoo.com
بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

تبلیغات در مجله های چیکو