سبک اسپاسیالیسم (فضاگرایی)

سبک اسپاسیالیسم (فضاگرایی)

اسپاسیالیسم جنبشی بود که در سال ۱۹۴۷ به وسیله “لوچوفونتانا” در میلان بنیاد گرفت . ایده های اصلی این جنبش پیشاپیش در بیانیه سفید (Manifesto Blanco )  فونتانا در ۱۹۴۶ در بوئنوس آیرس انتشار یافته بود مطرح شد. وی در این بیانیه از یک هنر نوین ” فضایی” سخن گفته بود که با روح عنصر پس از جنگ هم خوانی داشت .این هنر در نگاه سلبی (یا منفی)خود،فضای توهمی یا “واقعیت مجازی ” نقاشی سنتی را نفی می کرد ، و در نگاه ایجایی (یا مثبت ) خود ، اتحاد علم و هنر را برای فرا افکندن رنگ و فرم به یک فضای حقیقی ، با استفاده از فناوری روزآمد مانند لامپ نئون و تلویزیون پی می گرفت .

این هنر نوین می خواست ” از سطح تابلوی نقاشی و حجم مجسمه تعالی جوید و با استفاده از علم و فناوری بر ابعاد و محیط تازه ای دست یابد .” مونتانا در سال ۱۹۴۷ یک “محیط سیاه فضایی ” را پدید آورد که بنا به نظر هنرشناسان،”هنر محیطی” را بشارت می داد . چند تابلوی سوراخ شده و چاک خورده فونتانا از مصادیق اسپاسیالیسم به شمار می آیند . نخستین نمایشگاه اسپاسیالیسم در سال ۱۹۴۹ به کوشش فونتانا برگزار شد و همزمان با آن بیانیه محیط فضایی به وسیله وی منتشر گردید .

Cheeko 795
تاپ ترین خبر
تیم تحریریه
parsismag@gmail.com

معرفی هنرمندان ،سایت های کاربردی ،اطلاعات و فناوری و همه چی در مجله هنری چیکو

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

تبلیغات در مجله های چیکو