مجله چیکو

سبک اکسپرسیونیسم (Experssionism)

اکسپرسیونیسم ، اصطلاحی است که عمدتا در هنرهای تجسمی به کار می رود ، عبارت از بهره گیری از کژنمایی و مبالغه برای ابراز و متجلی ساختن عواطف درونی هنرمند است . این اصطلاح در دلالت عام و گسترده اش می تواند به هر نوع آ فرینش هنری اطلاق گردد که بیشتر بر نمایاندن احساس درونی و ذهنی تاکید می ورزد تا مشاهده ی عینی و بیرونی . تابلوهای برخی از هنرمندان قرن شانزدهم همچون گرونوالت و ال گرکو ، که عواطف شدید دینی را از طریق فرم های کژنما و غیر بازنما انتقال می دهند ، نمونه های برجسته ی اکسپرسیونیسم هستند که به مفهوم دلالت دارند . (اکسپرسیونیسم با این مفهوم کلی ، در انگلیسی و فرانسه با حرف e کوچک نوشته می شود . واژه ی اکسپرسیونیسم به مفهوم خاص آن ( با حروف E بزرگ ) به جریان وسیعی در هنر مدرن اروپا اطلاق می گردد که پیشینه ی آن به ونسان ونگوک باز می گردد ، نقاشی که به گونه ای احساساتی و عاطفی از رنگ و خط بهره می گرفت تا ” انفعالات دهشتناک آدمی را به نمایش در آورد”. از جمله هنرمندان بزرگی که نماینده ی اینگونه اکسپرسیونیسم هستند ، جیمز انسور ( نقاش بلژیکی ) و ادوارد مونک ( نقاش نروژی ) در خور ذکرند . اکسپرسیونیسم بین سال های ۱۹۰۵ و ۱۹۳۰ جنبش مسلط هنری در آلمان بود و رهبری آن را هنرمندان همبسته با گروه پل و سوار آبی بر عهده داشتند.

Cheeko 795
تاپ ترین خبر
تیم تحریریه
parsismag@gmail.com

معرفی هنرمندان ،سایت های کاربردی ،اطلاعات و فناوری و همه چی در مجله هنری چیکو

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

تبلیغات در مجله های چیکو