شاهزاده های والت دیزنی در دنیای واقعی

اگر تا به حال از خود پرسیده اید که چطور ممکن است شاهزاده ها و شخصیت های دیسنی در زندگی واقعی شبیه داشته باشند جریکا واتینین ، هنرمند و طراح فنلاندی به این سوال با مقایسه یکسری از تصویرسازی های دیسنی با نمونه های واقعی پاسخ خواهد داد .هرکس که دوران کودکی راپشت سر گذاشته غیر ممکن است این شخصیت ها را دوست نداشته باشد . حتی اگر علاقه ای نداشته باشد به اینکه آنها در دنیای واقعی چه شکلی هستند . جریکا این شخصیت ها را در دنیای واقعی به شما نشان می دهد .

Cheeko 795
مصطفی روستا
mostafa.rousta@yahoo.com
بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

تبلیغات در مجله های چیکو