لوگوتایپ های فارسی بخش اول

لوگوتایپ های فارسی بخش اول

لوگوتایپ یا نشانه نوشتاری چیست و جایگاه آن در گرافیک کجاست ؟

تا کنون بر اساس اطلاعات و دانش کنونی تقسیم بندی های متعددی صورت گرفته که برخی از آنها درک سریع و ساده جایگاه لوگو تایپ را دچار مشکل کرده و یادگیری و آموزش را سخت .

هرچند که برای مشخص کردن هریک از موضوعاتی که در گرافیک و نشانه وارد شده است شاید چاره ای جر تقسیم بندی های پیچیده و مشکل نداشته باشیم .

استادچارئی طی تحقیقاتی که به شکل تخصصی بر روی موضوع نشانه شناسی داشته اند تقسیم بندی دیگری در این خصوص ارائه کرده اند .

نشان،علامت،اثر،اشاره،اشاره کردن و امضاء

Signal: علامت،راهنما،اخطار،مخابره

Symbolize:نشان چیزی بودن،با علائم نشان دادن

Pattern:نمونه،الگو،طرح،نقشه،نمونه ساختن

Master head:سرتیتر،نشان مهم،سرعنوان

Trade mark :نشان تجاری،صنعتی،مشخصات کالا

آنچه مسلم است نشانه های نوشتاری به دو گروه تقسیم می شوند که لوگو تایپو مونوگرام را شامل می شوند . تعاریف اساتید و طراحان گرافیک را از لوگو تایپ بخوانید تا موضوع کاملا روشن گردد .

مرتضی ممیز : نشانه نوشته ای ، نشانه هایی است که به جای تصویر ، صرفا در طراحی آن حروف و یا کلمه و جمله استفاده شده است .

عبدالرضا چارئی : در بین عوام به هر نوع نوشته چه برای عنوان مجله یا روزنامه که معرف یک سازمان یا معرف اشخاص حقیقی باشد Logo  گفته می شود . در حالی که دامنه فعالیت ها برای سازمان ها ، افراد و رسانه ها متفاوت است .

مسعود نجابتی : نشانه جلوه بصری مختصر ، مفید و فشرده یک مفهوم و هویت بخش آن است و این جلودار نشانه های نوشتاری به یاری تصاویری موسوم به الفبا که بر قراردادی از پیش تعیین شده ، خوانده هم می شوند ایجاد می گردد.

لوگوتایپ های فارسی بخش اول

Cheeko 795
تاپ ترین خبر
تیم تحریریه
parsismag@gmail.com

معرفی هنرمندان ،سایت های کاربردی ،اطلاعات و فناوری و همه چی در مجله هنری چیکو

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

تبلیغات در مجله های چیکو