مجله چیکو

نقاشی روی سنگ

سنگ های زیبایی را که مشاهده می کنید به دست هنرمند خلاقی به نام السپت مک لین طراحی و نقاشی شده است .

 

Cheeko 795
تاپ ترین خبر
تیم تحریریه
parsismag@gmail.com

معرفی هنرمندان ،سایت های کاربردی ،اطلاعات و فناوری و همه چی در مجله هنری چیکو

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

تبلیغات در مجله های چیکو