نمایشگاه اومبیل های بازیافتی

نمایشگاه اتومبیل های بازیافتی

۵۰ هنرمند لهستانی با استفاده از فلزات بازیافتی ، نمایشگاهی از اوتومبیل های ساخته شده با این قطعات را در شهر “پرازکو ” لهستان برگزار کردند

Cheeko 795
تاپ ترین خبر
تیم تحریریه
parsismag@gmail.com

معرفی هنرمندان ،سایت های کاربردی ،اطلاعات و فناوری و همه چی در مجله هنری چیکو

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

تبلیغات در مجله های چیکو