از گرافیست ها و تصویرسازان برجسته یونانی است . کارهای او از المان هایی تشکیل شده است که وی در ابتدا آنها را به صورت دستی طراحی میکند و سپس به وسیله قلم نوری در کامپیوتر طراحی می شوند و به صورت شیپ هایی در تصویرهای او قرار می گیرد ....

تبلیغات در مجله های چیکو