این اماکن در گذشته‌های بسیار دور یا در سال‌های اخیر، شاهد رویدادهایی عجیب و متفاوت بوده یا محل نگهداری چیزهای خاصی هستند. جای تعجب نیست که گورستان‌های متعددی در این فهرست جای گرفته‌اند، به ویژه با توجه به این نکته که ترس از مرگ، یکی از کابوس‌های زندگی بسیاری از انسان‌ها است...

هنر چیدمان ،استفاده کردن از عناصر مختلف است برای بیان تجربه هنرمند از «فضا» یی مشخص و آنچه این هنرمندان در آن شریکند، نه موضوع خام، مواد خام و … بلکه علاقه آنها و تعهدشان به دیدگاهی گسترده‌تر از آفرینش هنری که این راه کشف خود است....

تبلیغات در مجله های چیکو