کنستانتین کُفتا اولین مجموعه کیف های خود را تحت عنوان " درام " به نمایش گذاشت این مجموعه از کیف های زیبا که بر شانه های مدل هایش قرار گرفته اند با الهام از معماری و منحنی های دوران باروک ساخته شده اند . ...

تبلیغات در مجله های چیکو