دوازدهمین دورۀ نمایشگاه سالانه پوستر اسماءالحسنی روز دوشنبه ۱۷ خرداد ماه ۱۳۹۵ با حضور داوران طراحان گرافیست در سالن جلیل شهناز خانه هنرمندان برگزار شد . قبل از معرفی نفرات برتر و اهدای جوایز سخرانی استاد مسعود نجابتی پیرامون بحث زیبایی شناسی و کاربرد اسما با تقسیم بندی : تزیینی ،توصیفی ،شخصی،عاطفی ،عامیانه ،مبهم ، نمادین ، و والا و فخر برگزار شد ....

تبلیغات در مجله های چیکو