کسپرسیونیسم ، اصطلاحی است که عمدتا در هنرهای تجسمی به کار می رود ، عبارت از بهره گیری از کژنمایی و مبالغه برای ابراز و متجلی ساختن عواطف درونی هنرمند است . این اصطلاح در دلالت عام و گسترده اش می تواند به هر نوع آ فرینش هنری اطلاق گردد که بیشتر بر نمایاندن احساس درونی و ذهنی تاکید می ورزد تا مشاهده ی عینی و بیرونی ....

یک سبک نقاشی انتزاعی بود که از خطاهای بصری و دیگر جلوه های دیدمانی بهره گرفت . این سبک که در دهه ی 1960 در ایالات متحده پدیدار شد ، عموما از رنگ های درخشان و انتزاعات هندسی در هم فشرده استفاده می کرد و بر مد ، طراحی های تبلیغاتی و دیگر جنبه های فرهنگ همگانی دوره خود تاثیر زیادی داشته است ....

آرت دکو سبکی که در دهه های 1920 و 1930 رواج یافت . بیشتر در طراحی ساختمان ها،مبلمان،جواهرات و تزیینات داخلی به کار گرفته شد . فرم های ساده و جمع و جور و الگوهای هندسی و استفاده از مواد و مصالح صنعتی همچون فلز،شیشه و پلاستیک از جمله ویژگی های عمومی آرت دکوست . ...

تبلیغات در مجله های چیکو