مجسمه سازی یکی از هنرهایی است که همواره سختی های خودش را به همراه دارد . شناخت آناتومی،دانش طراحی و توانایی در ایجاد جزئیات برای بهتر شدن اثر از ویژگی هایی است که همواره یک مجسمه ساز با آن ها سر و کار دارد ....

سایا کا گانز در یوکوهامای ژاپن متولد شد . و دوران زندگی خود را در ژاپن،برزیل و هنگ کنگ سپری کرد . در حال حاضر او به عنوان استاد طراحی و نقاشی در دانشگاه ایندیانا پوردو و دانشگاه فورت وین به تدریس مشغول است ....

تبلیغات در مجله های چیکو