اسکار راموس در سال 1973 در بارسلون متولد شد . اولین علاقه ی من معماری بود ، اما پس از پایان دبیرستان تقریبا بیشتر توجه من به سمت ادبیات و فلسفه گرایش پیدا کرد . من با درجه فیلسوفی از دانشگاه بارسلونا فارغ التحصیل شدم و دکترای تاریخ هنر را شروع کردم ....

تبلیغات در مجله های چیکو