Evgeny Parfenov تصویرسازی روسی است که دارای یک سبک خاص و برجسته می باشد . او بیشتر روی پرتره افراد کار می کند . سبک کار وی از لحاظ رنگ ها،خطوط و شکل هایی که به کار می برد با بقیه تصویرسازان متفاوت است و ترکیب بندهای شگفت انگیزی را در آثارش خلق می کند ....

آندرآ مینینی با تکرار دو خط یکسان این تصویرسازی های زیبا رو در نرم افزار ایلستریتور ایجاد کرده نام این پروژه Less Is More است . یعنی با استفاده از کمترین امکانات یا شیپ ها به تصاویر پیچیده و بیشتری رسیده است .
تبلیغات در مجله های چیکو