نیِل دارت طراح و گرافیست خود آموخته ای از ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی است .او در زمینه موسیقی و فیلم نیز فعالیت می کند . هنگامی که ما درباره اساتیدبزرگ و کسانی مانند آنتونی که در زمینه هنری بسیار زحمت می کشند سخن می گوییم یاد اصطلاح “ مرد رنسانس” خواهیم افتاد....

تبلیغات در مجله های چیکو