وندی تسائو در استودیو شخصی خودش ویترینی از آثار عروسک سازان مستقل از سراسر دنیا را جمع آوری کرده که اعضای آن از بین هنرمندان فرش بافی هستند که معمولا در استودیو خانگی خود مشغول به کار هستند ....

تبلیغات در مجله های چیکو