کلودیو رستون گرافیست و تصویرساز برزیلی است که در شهر شگفت انگیز ریو دِ جنریو زندگی می کند . او یکی از چهار موشن گرافیست استودیو ویزوراما و یکی از گرافیست های فنرین دیزاین دِ بولسو می باشد ....

تبلیغات در مجله های چیکو