این اماکن در گذشته‌های بسیار دور یا در سال‌های اخیر، شاهد رویدادهایی عجیب و متفاوت بوده یا محل نگهداری چیزهای خاصی هستند. جای تعجب نیست که گورستان‌های متعددی در این فهرست جای گرفته‌اند، به ویژه با توجه به این نکته که ترس از مرگ، یکی از کابوس‌های زندگی بسیاری از انسان‌ها است...

تبلیغات در مجله های چیکو