سایمیر استراتای هنرمند موزاییک سازی است که حرفه خود را با ترمیم چندین موزاییک در سایت های بلیس،آمانتیا و آپولونیا در آلبانیا آغاز کرد . او موزایک هایی خارق العاده و تماشایی رو ساخته و توانسته است 7 رکورد گینس را به نام خود ثبت کند ...

تبلیغات در مجله های چیکو