ریچارد ابل (Richard Abel) یک از پیانیست های مشهور فرانسه می باشد .او در 1 اپریل 1955 متولد شد . این هنرمند در سن 8 سالگی مجذوب پیانو شده و در سن 14 سالگی با علاقه ی زیاد شروع به فراگیری پیانو نمود، به گونه ای که چند سال بعد او یک کنسرت از آثار بزرگان موسیقی برگزار کرد....

تبلیغات در مجله های چیکو