هنر چیدمان ،استفاده کردن از عناصر مختلف است برای بیان تجربه هنرمند از «فضا» یی مشخص و آنچه این هنرمندان در آن شریکند، نه موضوع خام، مواد خام و … بلکه علاقه آنها و تعهدشان به دیدگاهی گسترده‌تر از آفرینش هنری که این راه کشف خود است....

تبلیغات در مجله های چیکو