استودیو زونگه استودیوی طراحی کوچکی است در مسکو که به داشتن گرافیست خلاقی به نام پروتِی تِمِن به عنوان یک مدیر خلاق به خود می بالد .این استودیو در سال 2001 تاسیس شد و بیشتر در زمینه ی طراحی هویت بصری ، متریال های چاپی ، طراحی مقالات و هیمنطور طراحی مفاهیم بصری کار می کند ....

تبلیغات در مجله های چیکو