تصویرسازی های که با استفاده از دو خط ایجاد شده اند

آندرآ مینینی با تکرار دو خط یکسان این تصویرسازی های زیبا رو در نرم افزار ایلستریتور ایجاد کرده نام این پروژه Less Is More است . یعنی با استفاده از کمترین امکانات یا شیپ ها به تصاویر پیچیده و بیشتری رسیده است .

Cheeko 795
مصطفی روستا
mostafa.rousta@yahoo.com
بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

تبلیغات در مجله های چیکو